Urzulei (Fennau - Tomba dei Giganti - Gorroppu)
Statistiche calcolate sui dati importati

Distanza: 37,2 km
Altezza minima: 759 m
Altezza massima: 1243 m
Salita accumulata: 987 m
Discesa accumulata: 959 m

 
Copyright © 2012 by Skallati MTB  ·  All Rights reserved
E-Mail: info@skallatimtb.it